DISCLAIMER HGORGANICE.NL

Niets van de inhoud en het beeldmateriaal op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HG Organice.

Hoewel HG Organice streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is zij niet verant-woordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

HG Organice is ten allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling en opgave van redenen tarieven, leverings-voorwaarden, informatie, en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te verwijderen alsmede diensten toe te voegen of niet meer aan te bieden.